TNN CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Human)

Artikelnummer: ABM-K2419171
Artikelname: TNN CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Human)
Artikelnummer: ABM-K2419171
Hersteller Artikelnummer: K2419171
Hersteller: Applied Biological Materials
TNN CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Human)