100 bp DNA Ladder 100bp-3000bp

Artikelnummer: BYT-ORB782874
Artikelname: 100 bp DNA Ladder 100bp-3000bp
Artikelnummer: BYT-ORB782874
Hersteller Artikelnummer: orb782874
Alternativnummer: BYT-ORB782874-250
Hersteller: Biorbyt
Kategorie: Molekularbiologie
100 bp DNA Ladder 100bp-3000bp
Target-Kategorie: 100 bp DNA Ladder 100bp-3000bp
Anwendungsbeschreibung: DNA Molecular Weight Standard