DNA Marker II 100bp-1200bp

Artikelnummer: BYT-ORB782880
Artikelname: DNA Marker II 100bp-1200bp
Artikelnummer: BYT-ORB782880
Hersteller Artikelnummer: orb782880
Alternativnummer: BYT-ORB782880-250
Hersteller: Biorbyt
Kategorie: Molekularbiologie
DNA Marker II 100bp-1200bp
Target-Kategorie: DNA Marker II 100bp-1200bp
Anwendungsbeschreibung: DNA Molecular Weight Standard