Yeast Nitrogen Base w/AS, w/o AA, Carbohydrate, Riboflavin, Folic Acid (YNB) (Powder)

Artikelnummer: USB-Y2025-01
Artikelname: Yeast Nitrogen Base w/AS, w/o AA, Carbohydrate, Riboflavin, Folic Acid (YNB) (Powder)
Artikelnummer: USB-Y2025-01
Hersteller Artikelnummer: Y2025-01
Hersteller: US Biological
Kategorie: Zellen/Zellkultur
Yeast Nitrogen Base w/AS, w/o AA, Carbohydrate, Riboflavin, Folic Acid (YNB) (Powder)
Klonalität: Polyclonal
Lagerung: RT/4°C