Human TCN1 (Transcobalamin-1) ELISA Kit

Catalog Number: NBS-EKX-OF8ETS-96
Article Name: Human TCN1 (Transcobalamin-1) ELISA Kit
Biozol Catalog Number: NBS-EKX-OF8ETS-96
Supplier Catalog Number: EKX-OF8ETS-96
Alternative Catalog Number: NBS-EKX-OF8ETS-96
Manufacturer: Nordic BioSite
Category: Kits/Assays
Application: ELISA
Species Reactivity: Human
Alternative Names: Transcobalamin-1/TCN1/TC-1
Range: 31.25-2000pg/ml
Sensitivity: 18.75pg/ml
NCBI: 6947
UniProt: P20061
Target: TCN1